Sundhedsvæsenet bruger også hypnose

Hypnose handler ikke kun om at blive røgfri eller få folk til at gøre underlige ting. Faktisk vinder hypnose mere og mere frem i det etablerede sundhedsvæsen. Både læger, tandlæger og jordmødre bruger hypnose til at hjælpe patienter, der lider af smerter eller er bange for en behandling. Nedenfor kan du se et par eksempler på, hvilke erfaringer man har med at anvende hypnose i sundhedsvæsenet.

Hypnose hjælper på hukommelsen hos hjerneskadede

Det viser forskning. Og det er endnu et fremragende eksempel på, hvor effektiv hypnose kan være. Selvom det endnu er uvist, hvorfor hypnose virker. Et nyt dansk studie foretaget af forskere ved bl.a. Aarhus Universitet er foretaget på en gruppe hjerneskadede patienter, der enten havde haft en blodprop i hjernen eller fået et slag mod hovedet med svækket hukommelse til følge.

Forskerne kan her måle, at hypnose hjælper på hukommelsen hos hjerneskadede. Metoden som blev brugt var at foreslå hypnotiserede klienter, at de havde genvundet deres hukommelse til det niveau hukommelsen var inden hjerneskaden. Det forbedrede klienternes hukommelse mærkbart og effektivt. Forbedringen i hukommelsen var faktisk så stor, at forsøgsdeltagerne efter hypnose sessionerne kunne huske ligeså godt som normalbefolkningen! Det er efter min mening helt fantastiske resultater. (Kilde: amazing-mind.dk, 2017)

Fødende lægges i trance

På Sygehus Sønderjylland er 48 jordemødre blevet uddannet i at bruge hypnose før og under fødsler. En af dem er jordemor Mette-Maria Perregaard, som ofte bruger hypnose i forbindelse med fødsler. Hvis en kvinde kommer ind og er meget fokuseret på sine veer, så flytter vi fokus til åndedrættet og får den fødende ned i en trance, hvor hun slapper af, fortæller Mette-Maria Perregaard. Og de har en følelse af at være mere styrende gennem fødslen, siger hun. (Kilde. dr.dk, 2014).
 

Effektiv smertelindring med hypnose

Mere livskvalitet og mindre medicin. Patienter med kroniske ansigtssmerter har stor effekt af klinisk hypnose. Det viser forskning fra Sektion for Klinisk Oral Fysiologi ved Institut for Odontologi, Aarhus Universitet.
 
Tandlæge, ph.d. og hypnoterapeut Randi Abrahamsen har ikke været i tvivl om effekten af hypnose over for patienter med smerter i ansigtet. Siden hun som ung tandlæge så en ældre kollega hypnotisere en forpint og angst patient, har hun tilegnet sig kompetencerne og brugt det flittigt i sin tandlægegerning. Hun blev dog efterhånden så provokeret af hele tiden at blive skudt i skoene, at hypnose var hokuspokus, som ikke hørte hjemme i det konventionelle sundhedsvæsen.
 
Så hun lavede en ph.d.-afhandling om klinisk hypnosebehandling af smertepatienter ved Institut for Odontologi ved Aarhus Universitet. Og resultaterne er overbevisende. Af de 44 patienter med kroniske smerter i ansigtet, der fik hypnose som smertelindring, havde 42 effekt af behandlingen. Halvdelen oplevede, at de fik halveret smerter i ansigt, tyggemuskler og kæbeled, til trods for, at de var kroniske smertepatienter gennem mere end 10 år i gennemsnit. Til sammenligning oplevede patienter fra kontrolgruppen ingen effekt af placebobehandlingen, som bestod af afslapningsøvelser.
 
For de behandlede patienter betød det også, at de kunne trappe medicinforbruget betragteligt ned. Og en ikke uvæsentlig sidegevinst var, at behandlingen havde stor betydning for patienternes trivsel generelt.
 
”Når man lever med stærke smerter, kommer de let til at overtage dit liv. Det er smerterne, som bestemmer, om du skal gå til sport, være social eller hvordan du sover. Mange patienter undlader at tage fat på aktiviteter, de forventer, kan udløse smerter. På den måde kan et liv med kroniske smerter blive meget begrænset”, siger Randi Abrahamsen. (Kilde: odont.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/effektiv-smertelindring-med-hypnose).