Etiske regler og tavshedspligt

Hypnose og etik er to ord der bør høre tæt sammen. For MEDURA Hypnoterapi er etik et vigtigt omdrejningspunkt, som ligger til grund for enhver behandling. Hos MEDURA Hypnoterapi arbejder vi for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for hypnoseterapeutens personlige interesser.

Der ud over ønsker vi at understrege, at vi er enige med psykoterapeutforeningen i, at man som samtaleterapeut, hypnoterapeut, coach, psykoterapeut m.v. alene arbejder med psykisk sundhed på områder inden for personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet. Et kriterium er, at klienten besidder fuld realitetsopfattelse.  Vi arbejder derfor ikke inden for psykiske sygdomme på områder hvor der kan henvises gennem egen læge til enten en offentligt betalt psykiater eller psykolog.

Vi rådgiver ikke under nogen forhold om medicin, ej heller anbefales eller sælges naturmedicin. Er du under lægelig behandling, kræver vi en skriftlig godkendelse fra din læge, inden du kan påbegynde din behandling hos os.

 

Etiske grundregler

 • Hypnoterapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes.
 • Hypnoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om klienten.
 • Hypnoterapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han/hun herigennem risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.
 • Hypnoterapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger om klienten med klientens samtykke.
 • Hypnoterapeuten skal føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samarbejdet med klienten. Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal forgå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet, og i henhold til Datatilsynets retningslinjer.
 • Optagelser på lyd- eller videobånd samt afspilning heraf kræver altid klientens samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves altid klientens skriftlige tilladelse.
 • Hypnoterapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for klienten.
 • En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.
 • Hypnoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis Hypnoterapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.
 • Har hypnoterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandler.
 • Hypnoterapeuten skal udvise kollegial hensynsfuldhed.
 • Hypnoterapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt á jour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.